Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Em nói với tôi,
Đặt không đúng chỗ,
Sao nó kì kì !

Phàm là cái gì,
Phải đâu vào đấy,
Xưa nay vẫn vậy !

Chỗ em của tôi,
Cớ sao đặt trật ?
Sao không lật đật,
Đặt lại cho rồi !

Chỗ môi của môi,
Không là chỗ khác,
Nếu mà sai lạc,
Em phải bắt đền !

Trái đất rộng thênh,
Ông xanh mặc định,
Con người toan tính,
Làm chuyện ngược đời.

Bây giờ kêu trời,
Đổ thừa định mệnh !

22.09.2011
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất