Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Gởi người con gái chân son,
Nhắc xưa một chiếc eo thon, để thèm,
Nhắc chi một chuyện cũ mèm,
Nhắc chi xuân sắc mà thêm nhói lòng,
Nhắc chi một chiếc lưng ong,
Tấm thân tơ liễu trong vòng tay ai ?
Nhắc chi cặp sách, áo dài,
Nhắc chi môi đỏ của ngày xa xưa.
                       *
Bây giờ đợi sớm đợi trưa,
Đợi năm đợi tháng, sao chưa thấy về ?

30.09.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất