Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Bài 1
Xưa em mang guốc Đakao,
Anh lơ ngơ nên phải đi vào nhà thương,
Mấy ngày đau đớn liệt giường,
Bây giờ vết sẹo trong hồn còn đau.

Bài 2
Đời anh áo xống trễ tràng,
Gặp nhau như gió lang thang giữa trời,
Xốn xang thỗi mãi bên đời,
Tiếng em còn đó mà người thì không.

Bài 3
Xưa em còn nhỏ tắm mưa,
Anh vô tư lắm nên chưa thấy gì !
Vô chùa thành chú sa-di,
Đọc kinh cầu Phật độ trì cho em.

03.10.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất