Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Khi cộng phân số chưa tối giản ,
Con rút gọn đi, rồi hãy làm ,
Cuộc đời cũng vậy, có những việc ,
Trước chưa làm, sau lắm gian nan .
  
21/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
       
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất