Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ


Em trôi xa lắm - chân trời,
Anh lang thang mãi cuối đời gặp em,
Cơ hồ tóc đã bạc thêm,
Điệp trùng hào lũy, mông mênh thành trì,
Bên kia một bóng tà huy,
Chênh vênh nhật nguyệt, hẹn gì tro than ?
Gởi anh một chiếc lá vàng,
Cuối thu lệ ứa hàng hàng. Mưa mau.

13.10.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất