Thơ


Tặng tất cả bạn bè tôi .

Những ngày tiền ít, lòng nhiều ,
Những đêm quán xá, những chiều lang thang ,
Những ngày tuổi trẻ hoang đàng ,
Những đêm - người -lớn, mở toang cuộc đời ,
Quy Nhơn ngây dại của tôi ,
Bạn bè, hàng quán, ..., đâu rồi ? Mới đây .

22/08/2009
Huỳnh Minh Lệ