Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Thơ của tôi từ gốc rơm, gốc rạ ,
Nên đến giờ, còn mãi mãi mùi quê.
Thơ của tôi, từ ruộng đồng khô hạn .
Suốt bao mùa, mà lúa chẳng đơm bông .

Thơ của tôi  từ cây cau, bụi chuối ,
Khô quắt queo của buổi thiếu thời ,
Nên đến giờ không đơm hoa, kết trái ,
Bỏ khu vườn quạnh quẽ đứng mồ côi .

Thơ của tôi đọc buồn nghe muốn khóc,
Có gì vui, khi nước chẳng xuôi giòng,
Thơ của tôi suốt một thời trai trẻ,
Gió thổi hoài, buốt giá những mùa đông .

Thơ của tôi từ mịt mù gió cát,
Nuốt lệ ra đi, bỏ mặc mẹ già ,
Đi đi mãi, như chim chiều bạt gió,
Lúc xế đời đứng lại, ngóng quê xa .

23/08/2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất