Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Kính tặng quý Thầy

Gần bốn mươi năm, một chớp lòe,
Bụi mù tang hải, dấu ngựa xe,
Lớp lớp tràng giang, đâu bèo bọt,
Phương trời tóc trắng, gió qua khe.

Ba mươi mấy năm, bỏ mái trường,
Thầy trò tay bắt tóc như sương,
Gặp nhau một bữa, mừng một bữa,
Có hẹn gì đâu, cõi vô thường.

25.10.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất