Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ


Bài 1

Một con chim cụt cánh,
Sống quanh quẩn xó quê,
Biết gì đâu, mưa nắng.
Trăm năm một lối về.

Bài 2

Sống một đời cây cỏ,
Mong gì giọt sương mai ?
Rồi một chiều lá đổ,
Và hun hút đêm dài.

28.10.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất