Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Anh làm trăm bài thơ,
Em chỉ thương một tiếng,
Hạt muối tan vào biển,
Như tan vào hư vô.

Anh có những giấc mơ,
Không đầu ngô mình sở,
Mà dễ thương dễ sợ,
Ta gần nhau ban sơ.

Tỉnh ra buồn đứt ruột,
Vẫn một mình bơ vơ,
Vẫn gió lùa cửa trước,
Phía xa bóng trăng mờ.

Đời tỉnh nhiều hơn mơ,
Nên anh buồn muốn chết,
Dù làm ngàn bài thơ,
Vẫn chỉ thương một tiếng !

29.10.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất