Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Nhân đọc bài "Tám Khùng" của Thầy Nguyễn Mộng Giác

Ông là công dân danh dự của quê tôi ,
Biết xấu hổ với những điều không phải ,
Biết tự trừng trị khi không ai đòi hỏi ,
Biết mủi lòng trước những cảnh chia ly .

Chúng ta tỉnh nên không ai làm vậy !
Ông tên là Ông Tám bị điên .

25/08/2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất