Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Kính tặng Thầy Dương Minh NinhThương thầy tóc bạc,
Kiếp người gian nan,
Một ngày xa lắc,
Thầy ôm cây đàn.

Tài hoa giữa chợ,
Bán buôn sỗ sàng,
Áo cơm lỡ dở,
Bài ca muộn màng.

Thầy đi lên núi,
Ngậm ngùi quan san,
Mai này ai nhớ,
Còn đâu Gấm Vàng*.

27.11.2011
Huỳnh Minh Lệ

 *
Gấm Vàng: tên bản nhạc tiền chiến của thầy Dương Minh Ninh
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất