Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Nửa khuya cơn lạnh lẻn về,
Thước phim niên thiếu chậm, đều quay luôn.
Điếng người một phút . Nằm suông .
Đống tro dĩ vãng, lửa còn . Mưa đêm .
  
27/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
          
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất