Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tập hợp những điểm cách đều,
Có khi là một đường thẳng,
Nhiều khi là những đường cong,
Xưa nay xa mặt cách lòng,
Không còn điểm nào cố định.

07.12.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất