Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Đến đâu hay đến đó,
Không biết trước được gì,
Vì ngày mai chưa rõ,
Đừng ảo tưởng mà chi.

Không ai giàu ba họ,
Không ai khó ba đời,
Những câu hát ru hời,
Cho phận người đen đủi.

Đã thân là rác củi,
Thì cứ cháy cho rồi,
Mai mốt được lên trời,
Thong dong làm sợi khói.

08.12.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất