Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Tặng các bạn tôi

Biển sâu không là gì cả,
Khi người còn muốn gặp nhau,
Đất trời thành tâm cảm tạ,
Thời gian, chỉ bạc mái đầu.

16.12.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất