Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Đi qua phố cũ nhà em,
Bỗng dưng lại nhớ cái đêm đèn vàng,
Tự nhiên nỗi nhớ ngang ngang,
Nhớ trưa hôm đó rõ ràng với nhau,
Nhớ trời bỗng đổ mưa mau,
Nhớ ơi là nhớ...như tàu nhớ ga,
Mấy năm về lại quê nhà,
Đi quanh đi quẩn, la đà...nhớ em.

21.02.2012
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất