Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ


Bình Đê, nhưng không là đê,
Để cho cha mẹ đi về với nhau,
Tôi và em ở gần nhau,
Bấy nhiêu con phố mà sao không về ?
Lấy người lạ hoắc lạ hươ,
Bỏ quên phố cũ tuổi thơ học trò,
Thôi thì trời đã không cho...,
Chuyến tàu đã lỡ, đành chờ biết sao !

26.02.2012
Huỳnh Minh Lệ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất