Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Kính tặng Thầy Dương Minh Ninh

Nghe vẳng lên đàng ở đâu đây,
Chiều quê lạc nhịp bóng diều bay,
Tóc Thầy trắng quá như sương sớm,
Bên trời heo hút nỗi riêng tây,
Con thuyền viễn xứ mơ phố Hội,
Gấm vàng thao thức bóng trăng soi,
Đâu rồi một thuở chân trời mới,
Một mai tro bụi gởi non đoài.

20.03.2012
Huỳnh Minh Lệ
  
Lên Đàng, nhạc Lưu Hữu Phước,
Chiều Quê ( Quê Nhà Tôi ) nhạc Hoàng Quí và Thuyền Viễn Xứ nhạc Phạm Duy là những bản nhạc giáo khoa mà Thầy Ninh đã dạy chúng tôi ở Trường Cường Để.
Phố Hội, quê quán của Thầy Ninh là thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
Gấm Vàng
Chân Trời Mới ( Hiệu Đoàn ca của Trường Cường Để ) là tựa đề những nhạc phẩm của Thầy Dương Minh Ninh.
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất