Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Làm thơ vì có niềm vui,
Không còn vui nữa thì lui về vườn,
Không vui chưa chắc đã buồn,
Không tin hỏi cánh chuồn chuồn thử xem !

28.06.2012
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất