Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Gởi người em gái mù khơi,
Sao em đi miết làm tôi nát lòng,
Mà sao cứ đi vòng vòng,
Sao không về lại bên dòng sông xưa ?
Sao không về hát đong đưa,
Đọc trang cổ tích buổi trưa ngày nào ?
Biển đời sóng vỗ lao xao,
Tôi còn đứng mãi hái sao trên rừng.

13.08.2012
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất