Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Hãy giữ kính nhà mình,
Đừng để cho cáu bẩn,
Khi tâm đã vô minh,
Chung quanh là sân, hận.

15.09.2012
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất