Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Về Hưu

Đốt trăm thứ giấy tờ,
Những văn bằng, quyết định,
Chỉ giữ mấy bài thơ,
Nghe trong người bớt bịnh.

Gió Chướng

Chiều nay gió đã trở mùa,
Một năm rồi cũng ngậm ngùi sắp qua,
Gió ơi ! Thăm thẳm quê nhà,
Hiu hiu ngọn bấc. Bóng tà huy bay.

10.10.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất