Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Bài 2
Xưa cụ làm tướng,
Nay cụ thành thần,
Và cụ mãi sống,
Trong lòng muôn dân.

Phú Quốc, 04.01.2013
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất