Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Nắng bờ sông vỡ vụn,
Giề lục bình trôi xa,
Già đầu còn lúng túng,
Đau lòng sáng tháng ba.

20.03.2013
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất