Thơ

Cháu nên yêu mến mẹ cha,
Làm người lương thiện, thật thà thẳng ngay,
Và còn phải nhớ chuyện này,
Từ Bà Trưng, Triệu đuổi bầy ngoại xâm,
Qua bao Đinh, Lý , Lê, Trần,
Tây Sơn áo vải giặc Sầm tiêu vong,
Bạch Đằng cọc nhọn đầy sông,
Giữ yên bờ cõi nằm lòng, cháu ơi !

10.07.2013
Huỳnh Minh Lệ