Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Ta như con Tám cù lần,
Đến mùa nhớ ốc bần thần nửa khuya,
Bao năm "cuống rún chưa lìa",
Chiều đông khói bếp đầm đìa giọt tranh.

11.12.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất