Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Lịch sử là lịch sử
Tích hợp cái quái gì ?
Như tôi học hồi cũ
Bây giờ còn nhớ y !

Lê Chiêu Thống theo giặc
Bỏ thây ở bên Tàu
Nhà Trần có Ích Tắc
Và mấy đám lau nhau

Lịch sử là Đống Đa
Có khi là Trịnh Nguyễn
Có lúc hát âu ca
Có khi toàn ưng khuyển

Lịch sử như dòng sông
Có mùa tuôn ngầu đục
Hết rồi lại xanh trong
Soi đôi bờ tre trúc

12.12.2015
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất