Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Tôi ngồi với ám ảnh tôi,
Em ngồi ám ảnh thiếu thời đa đoan,
Lệ tuôn mặn chát trong lòng,
Thúy Kiều ám ảnh con sông Tiền Đường.
   
23/09/2009
Huỳnh Minh Lệ
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất