Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Tặng Ngọc Dung và các bạn

Sông Trăng đêm ấy không mưa,
Quán khuya, sông lạnh, vẫn chưa muốn về.
Bao năm cơm áo, ngựa xe,
Một con suối nhỏ - bạn bè gặp nhau,
Đêm nay, thành phố đầy sao,
Một vì sao sáng, biết bao nhiêu tình.
Gởi ai một chút lòng thành,
Có thêm người bạn, như cành thêm hoa.

24/09/2009
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất