Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Một mai em có về quê cũ,
Nhìn dốc Phù Ly  đổ ráng chiều,
Lòng quặng lên niềm đau viến xứ,
Nhà thờ Nhà Đá bóng cô liêu.

Một mai em có về Phú Cũ,
Ghé chợ Bình Dương ăn phổi dừa,
Hỏi thăm quê mình sau binh lửa,
Ai còn, ai mất, đã quên chưa ?


Một mai em có về Mỹ Lợi,
Trông ngôi thờ tự đứng chơ vơ,
Qua đèo Nhông, ngoái đầu thảng thốt,
Quê nhà xa lắc, ở trong mơ .

Huỳnh Minh Lệ
10/09/2009
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất