Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Anh ở miệt vườn, vui thú quê,
Ngày qua, đêm xuống ngóng em về,
Gà vịt đi xa, còn thấy nhớ,
Huống gì em, một bóng sao khuê.

Anh ở miệt vườn, trồng khóm hoa,
Những đêm hoa nở dưới trăng tà,
Em xa xôi quá, làm sao biết,
Hoa nở rồi tàn, ta với ta!

Anh ở miệt vườn, trồng cái cây,
Những đêm vò võ ngóng trăng gầy,
Em phương bên ấy, làm sao biết,
Anh ở bên này, tay trắng tay!

Anh ở miệt vườn, vui với ai?
Không trà, chẳng rượu- Biết ngày mai,
Em về, có ghé như ước hẹn,
Hay là gió sớm, thổi mây bay.

19/10/2009
Huỳnh Minh Lệ

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất