Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Hạnh phúc tôi tìm thấy,
khi đọc những dòng chữ,
Em viết cho tôi,
mỗi ngày.

Ở đây, mùa này,
Trời mưa không dứt.
Tôi một mình,
hơ ấm đôi tay,
Trên bếp lửa,
của thời quá vãng.
Em xa xôi,
làm sao hiểu được,
Tôi một mình,
Đêm đêm,
Ngồi bất động,
nghe tiếng thời gian,
Thèm được nghe,
tiếng nói quen,
dù chưa lần gặp mặt.
Ở đây,
Mùa này,
trời mưa,
mưa bất tận.
Ở đây,
Tôi ngồi xanh xao,
thân phận.
Góc khuất của tôi,
không ai thấu.


23/10/2009
Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất