Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

"Không ai biết tôi yêu em đến cạn nước những dòng sông"
Thơ của Nguyễn Xuân Hoàng

Những dòng sông mùa này,
Mênh mông nước lũ.
Không ai biết,
Nước chảy về đâu?
Em có biết?
Nước vào biển khơi,
Vỗ tới em,
Bên kia bờ đại dương.
Vỗ tới em,
Bên Ngũ Đại Hồ,
Vỗ tới em,
Sông tôi cạn kiệt.

25/10/2009
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất