Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Trời cho đi một dặm đường,
Là cho em để yêu thương một người,
Trời cho em có một đời,
Là cho em nói vạn lời yêu thương,
Trời cho em một mùa xuân,
Là cho mật ngọt xoa giùm nỗi đau,
Trời cho ngày tháng có nhau,
Thì xin nước chảy qua cầu chớ quên.

19.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất