Thơ

VINH QUY BÁI TỔ

Cũng cờ cũng trống kém chi ai
Bước tới đình trung được bẩm ngài
Trái ngọt vun trồng công Háo Lễ
Hoa thơm nẩy nở gốc Thanh Mai
Hán văn duyên Chú lừng danh phận
Âu học ơn Cha dựng các đài
Thân mẫu họ hàng vui vẻ mặt
Hoạn đồ con cháu rạng tương lai.


ĐÁNH CỜ TƯỚNG

Gặp nhau ta bảo soạn cờ ra
Cái thú chơi tiên thú lắm mà
Được thế không lo hoàn mã lại
Bền quân chỉ đợi lấn xe qua
Pháo dăng tốt giục càng thêm nước
Sĩ xuống bồ lên đủ giữ nhà
Được được thua thua nào sá kể
Chỉ chơi cho biết khách hào hoa.

Sông Cầu, Xuân 1940


ĐÈN TRÁI ẤU

Vuông vức bên ngoài phất giấy trong
Nội tâm ôm ấp ngọn đèn hồng
Đưa già lỡ bước trong đêm tối
Giúp trẻ tranh tài hội đám đông
Chán cảnh mưa nam mà ẩn mặt
Lìa nơi gió bấc khỏi xao lòng
Nhơn tình nếu được đa phần thích
Đổi méo ra tròn mựa tốn công.

Sài Gòn, ngày 25-8-1975


NHỚ BẠN Ở QUÊ HƯƠNG

Mong về hợp phố để hoàn châu
Nhớ bạn nhiều phen ứa lệ sầu
Dâu bể bày trò xem đắng mắt
Non sông uốn khúc nghĩ đau đầu
Gió trăng dặm liễu còn dan díu
Mưa móc đường mây chịu dãi dầu
Lạc xã làng thơ ngày gặp lại
Người thì bạc tóc kẻ dài râu.

Sài Gòn, ngày 4-10-1975


ĐƯỢC TIN EM TRAI TỪ TRẦN

Tam đệ hôm nay đã mất rồi
Ba người sót lại một mình tôi
Nhớ ơn sanh dục lo đầy đủ
Nuốt hận căn duyên thiếu đắp bồi
Em út nợ đời non sáu chục
Anh già ấp mộng vọng mười mươi
Mối tình tha thiết khi lâm biệt
Thương xót dường bao hỡi đất trời!

Tân Cảnh, ngày 9-10-1976


LUẬT SƯ ĐỔI NGHỀ

Uổng công học hỏi chiếc thân mềm
Nay lại làm nghề chú bán kem
Duyên nợ giáo sư đành bỏ dở
Áo xiêm thầy kiện xếp quên thèm
Vận thời may được mùi thong thả
Công việc sá gì chút lấm lem
Lao động như vầy xem cũng quý
Mặc ai châm biếm, mặc ai gièm.

Tân Bình, ngày 4-2-1978


LUẬT SƯ VƯỢT BIÊN BỊ BẮT

Nếu quả năm xưa biện hộ lầm
Bây giờ trả nợ cũng đành cam
Nhưng mà vọng ngoại chưa rong ruổi
Lại bị lao tù thật oái ăm
Cảm nghĩa thân bằng ai đoái tưởng
Nặng tình tri kỷ bạn tìm thăm
Thân nầy ví được trời soi xét
Có thể lo đời nổi tiếng tăm.

Tân Bình, ngày 4-2-1978


NHỚ CỤ NGHÈ ĐÀO THUYÊN

Không biết Cụ Nghè nay ở đâu
Trông ra biển Nại xót tâm sầu
Chỉ e sức yếu như bồ liễu
Mà phải gan lỳ với bể dâu
Tuổi hạc dày vò thương vóc ngọc
Dặm hồng xa cách ứa dòng châu
Trùng phùng ước được ngày mau tới
Tâm sự cùng nhau hiệp một bầu.

Tân Bình, ngày 11-8-1978


BÀI ĐÁP HỌA CỦA CỤ NGHÈ

Trách người há dám trách trời đâu
Bắc thọ nam vân nặng khối sầu
Bạn đã tưởng tôi, tôi cảm bạn
Dâu đành hóa biển, biển nhường dâu
Thương yêu nhau mãi: già, trai, trẻ
Ghen ghét chi ai: mễ, quế, châu
Tị loạn trở về nơi quán cũ
Năm canh tâm sự rượu lưng bầu.

Trúc Giang ĐÀO THUYÊN


MÙA ĐÔNG NHỚ BẠN Ở QUÊ HƯƠNG

Đông về bạn có nhớ tôi không
Lẻ cặp đôi ta khiến lạnh lùng
Hương lửa thiếu tình đun khó ấm
Rượu thi vắng nguyệt uống sao nồng
Hằng toan lướt gió trèo lưng nhạn
Hoặc muốn biên thơ buộc cánh hồng
Để viếng thân bằng thăm cố quận
Thỏa lòng thương nhớ suốt trời đông.

Tân Bình, ngày 31-10-1978


TỰ VỊNH BẢY MƯƠI TƯ TUỔI

Nhớ thuở từng xơi món thịt sườn
Bây giờ thấy mỡ hết yêu đương
Răng già trống rỗng trên mười cái
Tóc bạc lưa thưa chải ít đường
Trăm nhớ nghìn thương người cố quận
Một tình hai nghĩa cảnh tha hương
Bảy mươi tư tuổi ham gì nữa
Chỉ đợi tung mây ức dặm trường.

Sài Gòn, ngày 14-2-1983


ĐẦU NĂM KHAI BÚT

Dở dở hay hay cũng mặc dầu
Đầu năm khai bút một vài câu
Để mừng xuân mới, mừng thêm tuổi
Và chúc thời nay, chúc phát giàu
Bởi nợ tao đàn nên nhả ngọc
Gặp ngày Nguyên Đán gắng phun châu
Tết nầy tuy khác, mình không khác
Giữ vững lòng son, dẫu bạc đầu.

Sài Gòn, ngày 13-2-1983


XUÂN VỚI TUỔI GIÀ

Tết nhứt hoài hoài cũng vậy thôi
Cũng thăm cũng viếng mọi năm rồi
Ra đường ngán nỗi xe qua lại
Đến chợ vui chi cảnh đứng ngồi
Cam quít đắt tiền thay nải chuối
Nem bì sẵn rượu bớt nồi xôi
Sơ sài cúng quải đôi ba bữa
Quốc trái thân già nhẹ khúc nôi.

Sài Gòn, ngày 3-2-1984


ĐIẾU ÔNG PHAN SONG
BÀI MỘT

Nhiều bạn tay tư quí bậc nào
Thế mà bỏ tụi tiếc làm sao
Quá quan bốn tướng tài không nhượng
Chực lắp hai chân thế vững chào
Thân xác chẳng ù, hay muốn xỉu
Kiệu cờ nhơn đỏ, lại khoe cao
Thương tình bán tháp than chi nữa
Văn sách thôi nhường vạn tốp sau.


ĐIẾU ÔNG PHAN SONG
BÀI HAI

Cùng bạn sang sông đã mấy kỳ
Giữa đường bỏ tụi tách ra đi
Ghét đời xã hội đầy banh rác
Cất gánh gia đình nhẹ xách ky
Lệnh tướng lưng voi ngừng chiến đấu
Chuông chùa cảnh lão vội quy y
Mến tình em rể ưa văn sách
Vạn thuở xa nhau thật lỗi nghì.

Nguyễn Biểu, Chợ Lớn, ngày 24-3-1980


Khiêm ĐứcVài hàng về tác giả:
Tên thật: Lê Bính
Sinh ngày: 30/10/1910
Quê quán: Háo Lễ, Phước Hưng, Tuy Phước , Bình Định
Trước 1975:
- Thừa Phái tỉnh Phú Yên,
- Phó Quận Trưởng quận Tuy Hòa,
- Quận Trưởng Lâm thời quận Tuy Phước tỉnh Bình Định
- Chức vụ cuối cùng: Chánh Văn Phòng tỉnh Bình Định
- Về hưu : 1967
Sau 1975:
- Định cư tại Hoa Kỳ năm 1985
- Xuất bản tập thơ " Tuổi Hạc Tình Thơ " năm 1987
Mất tại Hoa Kỳ ngày 6/5/1988.
 
Trích từ Đường Thi Bình Định, tuyển tập thơ do Bút Duyên Hội Tụ xuất bản năm 2009 tại Hoa Kỳ.