Thơ

Em về tết lá thu sang

Tết tơ kỷ niệm chuyển sang tặng người
Bao thu lặng tắt nụ cười
Sao em buộc tóc tiển người viễn du?

Em về sương trắng giăng mù
Môi xưa tím ngắt, mắt mù dáng ai
Tim em nhịp đập một mai...

Ngút trong hơi thở: có ai trở về?
 

Em về chôn hết đam mê
Chôn yêu thương cũ nảo nề bấy lâu
Áo xanh xưa, áo nhạt màu
Mưa giăng sợi nhớ, mưa đau kiếp người

Em về xuân vẫn còn tươi
Non xanh nước biếc mây trời lang thang
Duyên xưa dẫu có muộn màng
Cũng xin một thoáng ngỡ ngàng gặp nhau

Dù rằng chỉ để mà đau...

Thiên Di Phạm văn Tòng