Thơ

Gác tay nối đại dương
Níu người về quê hương
Thăm nhà xưa rêu mốc
Bàn thờ vắng khói hương

Ba mươi năm khuất bóng
Nơi xứ người kiếm sống
Người đã mỏi mòn chưa?
Trong hư vô đấy động


Mồ mả cỏ xanh rì
Ngõ cũ không lối đi
Hoang sơ và rời rả
Chưa đủ nổi chia ly?

Với tay mây cỏi lạ
Gởi một khúc thương ca
Cho người con viễn xứ
Biết thương nhớ quê nhà

Gác tay mộng ngày xanh
Con chim hót trên cành
Cành mù u trưa nắng
Lời ai ru mong manh...

Ta nhắn người- Người ơi!
Chờ nhau đã rả rời
Tóc xưa sương bạc trắng
Ta gần đất xa trời....

Thiên Di Phạm Văn Tòng