Thơ

Gần hết cuộc đời ta ngộ nhận
Ngộ nhận tình ta cỏi phù vân
Ngộ nhận tình người thơm mật ngọt
Ai ngờ một kiếp nặng si sân

Gần hết cuộc đời ta ngộ nhận
Ngộ nhận bạn bè chí cốt thân
Ngộ nhận trường xưa thâm tình cũ
Ai ngờ cơn gió tạt bên song


Manh áo mảnh đời chưa hết kiếp
Số nghèo ngộ nhận: sao tội nghiệp!
Tiếng khóc nụ cười bay theo gió
Còn lại hương đêm cơn mê thiếp

Câu hát tiếng hò ai tô điểm
Vần thơ câu cú chỉ sầu thêm
Võ vẽ buồn vui đời ngớ ngẩn
Áo cơm nhung lụa tựa vai mềm

Gần hết cuộc đời ta ngộ nhận
Nên giờ lê bước nặng xác thân
Về đâu cỏi tình vô ảnh ấy
Cố dửng dưng giã một tình thâm...

Thiên Di Phạm Văn Tòng
Bệnh viện chiều 29-8-2012