Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Giá như xưa tôi tỏ tình

Biết đâu em chẳng linh đình làm dâu
Chỉ vì yêu dấu  đêm thâu
Mà quên thố lộ những câu ân tình
 
Giá như ngày đó đôi mình
Chơi trò cưới hỏi ấm tình trẻ thơ
Biết đâu em hết ơ hờ
Cài hoa sứ trắng làm thơ đợi chờ

 

Giá như tôi gởi bài thơ
Tụng ca tóc gió ngóng chờ em qua
Thì nay đâu phải ngân nga
Bài ca dang dỡ, bài ca u hoài
 
Giá như tình thoát ra ngoài
Chắc em hiểu được sông dài biếc xanh
Tình câm tình mới mong manh

Tình câm tình đã đoạn đành hai nơi

Thiên Di Phạm văn Tòng

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất