Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ


Chuông chiều vang vọng xa xa
Câu kinh lắng đọng yêu ma tránh người
Chim trời nghiêng cánh biếng lười
Nắng vàng vọt hắt, giọng cười tắt ngang


Ni cô gom góp lá vàng
Quét tan tục lụy điêu mang thế trần
Lửa nào giăng khói si sân
Khách buồn lặng ngắm mây vần vũ trôi

Chùa Thập Tháp 2012
Thiên Di Phạm Văn Tòng

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất