Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Mây bay trên đỉnh tình sầu
Gió mang những khúc kinh cầu trôi xa
Rừng xưa tấu điệu hoan ca
Thú hoang hòa nhịp ngân nga chiều tàn


Sương giăng đáy vực ngút ngàn
Tiếng ai dội lại vang vang nghìn trùng
Khói chiều uốn lượn ung dung
Quanh co đồi dốc tan cùng sương lam

Kontum 02-2013
Thiên Di Phạm văn Tòng

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất