Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Hốt trăng vàng

Hốt trăng vàng nhốt đi đâu
Hởi cô em nhỏ gieo sầu tình tôi
Ánh vàng lướt khẻ mắt môi
Quạnh hiu đêm lạnh tôi ngồi chỗ tôi


Tình xa thì đã xa rồi
Trăng soi viễn xứ trăng bồi hồi tan
Đời tôi đèo vực ngút ngàn
Đỉnh đời sương trắng mây man mác sầu

Hốt trăng vàng đổ xuống cầu
Rong trôi bèo dạt hát câu ru hời
Em như gió lộng cuối trời
Cuốn tình lạc nẻo rụng rơi nữa vời

Hốt trăng chi nữa em ơi
Để tôi tăm tối bên đời quạnh hiu
Ánh vàng từng giọt chắt chiu
Len qua lụa mỏng đôi điều ủi an

Hốt chi khi đã lở làng...

Thiên Di Phạm văn Tòng

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất