Thơ

Lá dương sỉ

Rồi con lớn dần cho mắt ngước chân mây
Đời phải khác dù lòng không thể khác
Thiên thanh nhớ âm u hồi thắt ngặt
Miếng cá thừa nhớ lúc chén cơm không...

Rồi con trưởng thành theo khát vọng hanh thông
Được bù đắp cho tháng ngày cơ nhỡ
Vòng ôm khuyết thuở chào đời ba nợ
Đang trăng rằm trên từng bước con đi...

19/05/2016
NGUYỄN THÁI DƯƠNG----------