Thơ

may

ĐI VỀ
cuộc người dài mấy chuyến đi
tình neo phía trước nghĩa ghì sau lưng
mắt nào mắt của người dưng
tóc nào thơm thảo vai bồng trăng sao

tuổi thơ gởi một lời chào
thiên thu là cánh cổng vào lá xanh
tôi đâu vay phố mộng lành
dám treo quê quán lên cành phù hoa
tôi là tôi của tôi xưa
bén duyên đồng đất cày bừa lúa khoai
cuộc người đâu để rong chơi
đi từ tiền kiếp về ngồi bên em

Phanrang, 16.6.2016
b ù i d i ệ p