Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

chợ xổm

(tặng Đynh Trầm Ca)

rượu tàn niên chừ gió xa xăm
gió chi thổi riết năm mươi năm
quán cô hồn một ta chớ mấy
sợ - mà khinh - những cái thăng trầm

trời vẫn xanh, đổ thừa tay ngắn
con đường kia trầy trợt lắm lần
gõ ly ơ hờ du tử khúc
tứ xứ còn nghiêng mỗi bước chân
ghé đây em, ta mời chút rượu
kẻo chẳng còn ai uống được giùm
lếch thếch buổi chiều hiên phố hẹp
chưa đành thôi hẳn những tin xuân
có khi khuất lấp bao ngày cũ
đúng sai chi khỏi khổ người sau
giá có em ngồi, ta kể lại
mỗi biển xanh từng hóa ruộng dâu
giá có em cùng chia chút rượu
dễ khi gió đã lặng bên trời?
và ta chẳng vạn lần như một
hễ tới là tan ngắt cuộc vui

tiếng thở dài nghe quá cũ càng
rượu tàn niên tống khứ năm buồn
riêng chung mấy chén, đời như rượu
gượng để đừng say giữa cố hương...

Hoàng Lộc
(qua mấy trời sương mưa)
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất