Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Một          Trăng non gợn trắng mặt sông
Hai           Ta nghiêng vai xuống mênh mông cuộc đời
Ba            Kiếp người như một cuộc chơi
Bốn          Thoảng qua...chớp mắt...tiếng sầu rụng rơi
Năm         Từ nghe mẹ hát ầu ơi
Sáu          Mà nay ngó lại nửa đời vẫn quanh
Bảy          Vươn tay níu giữ thanh xuân
Tám         Thời gian như lá nhẹ tênh tháng ngày
Chín         Thôi anh,gió đã cuốn bay
Mười        "Tặng em một nụ hồng ngày hôm nay"
Mười một  Không dưng tháng sáu mười hai
Mười hai   Ta ngồi đếm tuổi bên ngoài sông trăng.

Lê Mây Lan
Sông Trăng, Sài Gòn, 12-6-10
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất