Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Trường Can Hành

Hồi xưa ai cũng có cô láng giềng nhĩ, xem Trí Mẫn thì biết :-) ...

Cô láng giềng của Hòang Quý làm chàng thẫn thờ quay đi, sau một phen rộn rã trở về ...

Cô láng giềng của Lý Bạch thì hậu đạo nhưng số phận hẩm hiu ...

Bài Trường Can hành có nhắc đến bốn chữ "thanh mai trúc mã", hồi xưa mình đọc chuyện Lục Mạch Thần Kiếm, anh chàng Mộ Dung Phục là thanh mai trúc mã của Ngọc Yến, làm Đòan Dự phải một phen lao đao ...

 


Lý Bạch 李白

Trường Can Hành

 

Xem tiếp...

Biệt xứ

Ấm êm tiếng sóng vỗ bờ,
Đêm đêm có kẻ nằm mơ Qui thành
Sáng nay gió thổi qua cành,
Giật mình ta ngỡ trống thành gọi quân.

Ngô Lạp

nắng phai

lá nằm
hứng
giọt nắng, phai
cây nằm, nhánh đợi, em, vai bửng hồng
chiều nằm bung lá
vỡ
trôi
cuối thu
màu đắng
chỗ tôi quạnh ngày
 
Nguyễn Tư Phương
Giữa L&C - VHNT 2001

nhớ em, mưa

nhớ em, mưa, đổ nắng gầy
nhớ em tôi đợi, bóng, ngầy ngật trôi
nhớ em, mưa nhạt, nhòe, tôi
nhớ em, nắng, vệt trên môi đỏ hồng
 
Nguyễn Tư Phương 
Giữa L&C - VHNT 2001

Dạ tư

Lý Bạch 李白

Dạ tư


李白  夜思

床前明月光 Sàng tiền minh nguyệt quang
疑是地上霜 Nghi thị địa thượng sương
舉頭望明月 Cử đầu vọng minh nguyệt
低頭思故鄉 Đê đầu tư cố hương

Xem tiếp...

Nhớ

Nhớ em nhớ cả chỗ nằm
Từng con tóc rối lượn quanh lưng gầy
Nhớ tà áo trắng thơ ngây
Sân trường em bước cỏ cây lặng nhìn

Xem tiếp...

Cô Nhạn

Thôi Đồ 崔塗
Cô nhạn

崔塗  孤雁

1   幾行歸塞盡 Kỷ hàng quy tái tận
2   片影獨何之 Phiến ảnh độc hà chi
3   暮雨相呼失 Mộ vũ tương hô thất
4   寒塘欲下遲 Hàn đường dục hạ trì
5   渚雲低暗渡 Chử vân đê ám độ
6   關月冷相隨 Quan nguyệt lãnh tương tùy
7   未必逢矰繳 Vị tất phùng tăng kiểu
8   孤飛自可疑 Cô phi tự khả nghi

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất