Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Ký Ức Tháng Chạp

 

KÝ ỨC THÁNG CHẠP

Hoa vàng luống cải , bướm chao.

Đã nghe trong nắng xôn xao tiếng cười.

Nhà ai phơi lá chuối tươi ,

Ngày mai giỗ chạp , mong người ở xa .

09/1990

Xem tiếp...

Dáng Núi


Chiều trông núi nhớ em,
Hồn rưng rưng nắng xế.
Vọng giữa trời mông mênh,
Lời trăm năm dâu bể.

Huỳnh Minh Lệ
1980

 

Đêm Tiễn Bạn Đi Sài Gòn

Tặng Hạnh & Phương

Người đi còn ấm chỗ nằm,
Còn chăn chiếu trải,còn dăm nỗi buồn.
Người đi đêm cũng đi luôn,
Tôi ngồi góc tối đợi chuông mở ngày.
Người đi nữa cuộc chia tay,
Dù quên áo xống không quay trở về.
Người đi dặm mỏi nhiêu khê,
Tôi ôm ngày cũ cuộc bề bộn vui.
Người đi dù rất bùi ngùi,
Cùng hai con mắt ngó lui- bạn về.

Huỳnh Minh Lệ
Qui Nhon ,đêm 06/03/1975

Đăng Nhập / Đăng Xuất