Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn

Nhìn tấm hình Cù Lao Xanh của Ngô Thanh Hùng, lập tức nhớ lại những ngày xanh ở Quy Nhơn, tối lại ra ngắm trăng ngòai bãi biễn. Có câu "thương hải nguyệt minh châu hữu lệ" làm mình liên tưởng đến ngày xưa nhiều vô cùng, nguyên bài cho các bạn:

 

Lý Thương Ẩn 李商隱

Cẩm sắt

209 李商隱  錦瑟

1   錦瑟無端五十絃  Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
2   一絃一柱思華年  Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
3   莊生曉夢迷蝴蝶  Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
4   望帝春心託杜鵑  Vọng đế xuân tâm thác đổ quyên
5   滄海月明珠有淚  Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
6   藍田日暖玉生煙  Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
7   此情可待成追憶  Thử tình khả đãi thành truy ức
8   只是當時已惘然  Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Xem tiếp...

Tương Tiến Tửu - Lý Bạch

085 李白  將進酒


1   君不見                Quân bất kiến
2   黃河之水天上來  Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
3   奔流到海不復回  Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
4   君不見                Quân bất kiến

Xem tiếp...

Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu

 

Nhớ hồi xưa mới vào Sài Gòn, ham chơi vô cùng, chẳng thời giờ đâu nhớ nhà. Đến lúc qua Úc, chiều về ngồi bó gối nhìn ra sông, mới có dịp biết bài Hòang Hạc lâu của Thôi Hiệu: Yên ba giang thượng sử nhân sầu. Xin mời các bạn đọc bài thơ này của Thôi Hiệu.

Thịnh Đường

Thất Ngôn Luật Thi 七言律詩

Thôi Hiệu 崔顥

Hoàng Hạc Lâu


崔顥  黃鶴樓

1   昔人已乘黃鶴去  Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
2   此地空餘黃鶴樓  Thử địa không dư Hoàng hạc lâu
3   黃鶴一去不復返  Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
4   白雲千載空悠悠  Bạch vân thiên tải không du du
5   晴川歷歷漢陽樹  Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
6   芳草萋萋鸚鵡洲  Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
7   日暮鄉關何處是  Nhật mộ hương quan hà xứ thị
8   煙波江上使人愁  Yên ba giang thượng sử nhân sầu

1. Người xưa đã cởi chim hạc vàng đi mất
2. Chốn này chỉ còn lại trơn tòa Hoàng hạc lâu
3. Hạc vàng đã đi rồi thì không trở về nữa
4. Mây trắng ngàn năm vẫn bay chơi vơi
5. Hàng cây ở Hán Dương nổi bật bên dòng sông quang tạnh
6. Cỏ thơm mọc mơn mởn trên bãi Anh Vũ
7. Chiều về bâng khuâng không biết quê hương ở đâu nhĩ
8. Khói và sóng trên sông gợi lên nổi buồn bã

 

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất